Mã đề tài :
TNMT.07.34
Tên đề tài :
Nghiên cứu giải pháp xác định độ cao gốc (tạm thời) khu vực Nam Bộ trên cơ sở sử dụng số liệu trạm quan trắc nghiệm triều trên đảo Phú Quốc
Thời gian thực hiện :
36 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
KS. Phan Ngọc Mai
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Nghiên cứu giải pháp xác định độ cao mực nước biển trung bình tại khu vực Nam Bộ trên cơ sở sử dụng số liệu nghiệm triều tại Phú Quốc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng và làm cơ sở cho việc khởi tính (tạm thời) cho lưới độ cao khu vực Nam Bộ theo gốc là mặt nước biển trung bình khu vực Vịnh Thái Lan.

Mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học về đo đạc và bản đồ với Campuchia.
Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu các phương pháp xây dựng mô hình Geoid độ chính xác cao

- Nghiên cứu phương pháp tính toán, xác định mực nước biển trung bình (theo số liệu quan trắc 4 ốp/ngày, theo số liệu quan trắc tự động liên tục)

-Thu thập số liệu lưới GNSS-TC khu vực Nam bộ, lưới độ cao quốc gia CamPuChia, số liệu nghiệm triều trạm hải văn Phú Quốc.

- Xây dựng phương án đo nối lưới GNSS-TC, thiết kế lưới độ cao trên đảo Phú Quốc,

- Đo đạc thực địa, xây dựng mô hình geoid cho khu vực Kiên Giang và Đảo Phú Quốc, đo đạc lưới độ cao trên đảo Phú Quốc, tính toán xác định mực nước biển trung bình trên cơ sở trạm nghiệm triều Phú Quốc.

- Xác định độ cao gốc khu vực Nam bộ tại Hà Tiên trên cơ sở kết quả đo GNSS, lưới độ cao trên đảo Phú Quốc và lưới độ cao quốc gia CamPuChia.
Sản phẩm của đề tài :

- Mô hình Geoid địa phương tại khu vực vùng biển Kiên Giang và đảo Phú Quốc (bao gồm cả các số liệu đo đạc kèm theo).

- Mốc độ cao cơ bản trên đảo Phú Quốc và lưới độ cao thủy chuẩn gồm 8 điểm đo theo quy trình hạng I.

- Kết quả chuyền dẫn độ cao từ đảo Phú Quốc vào bờ tại Hà Tiên

- Báo cáo đánh giá, đề xuất áp dụng kết quả của dự án thử nghiệm.